ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT:

  • Người mang xe đến Toyota Hùng Vương hoặc Toyota Hùng Vương-Tân Tạo làm dịch vụ: bảo dưỡng 1K hoặc bảo dưỡng, sửa chữa, đồng sơn có thanh toán tiền sửa chữa.
  • Địa điểm được tham gia: Toyota Hùng Vương hoặc Toyota Hùng Vương-Tân Tạo

 THẺ VÀ QUI ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

  1. Điều kiện được cấp thẻ Khách hàng thân thiết:

– Khách hàng đến làm dịch vụ sẽ được cấp 01 thẻ Tích lũy DV.

– Khách hàng mua xe mới sẽ được cấp 01 thẻ Tích lũy DV ngay tại thời điểm giao xe mới.

– CVDV sẽ cấp thẻ ngay khi khách hàng có nhu cầu tích lũy lần làm dịch vụ, CVDV ghi họ tên đầy đủ của khách hàng lên thẻ Tích lũy DV.

  1. Qui định sử dụng thẻ Khách hàng thân thiết:

– Thẻ có giá trị sử dụng là thẻ được cấp bởi Toyota Hùng Vương hoặc Toyota Hùng Vương-Tân Tạo, trên thẻ có mã QR

– Thẻ chỉ có giá trị sử dụng tại Toyota Hùng Vương hoặc Toyota Hùng Vương-Tân Tạo và được tích lũy lần làm DV liên tục khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại Toyota Hùng Vương hoặc Toyota Hùng Vương-Tân Tạo.

– Khách hàng xuất trình thẻ khi thanh toán chi phí sửa chữa tại quầy thu ngân, áp dụng cho cả trường hợp khách hàng thanh toán sau. Mỗi lần làm DV có thanh toán (hoặc theo ngày xuất hóa đơn)  thu ngân sẽ đóng 01 dấu đỏ (con dấu tương ứng ngày xuất hóa đơn) vào ô tích lũy. Áp dụng 1 lần đóng dấu cho khách hàng mua trước gói bảo dưỡng của TMV hoặc đại lý

– Đối với trường hợp KH làm BD 1K (miễn phí) hoặc khách hàng mua gói bảo dưỡng trả trước, CVDV mang theo Phiếu quyết toán và Thẻ tích lũy DV của khách hàng đến quầy thu ngân, thu ngân kiểm tra và đóng dấu tích lũy cho khách hàng.

– Trường hợp khách hàng quên mang theo thẻ thì sẽ được cập nhật lại khi KH đến làm DV lần tiếp theo.

– Trường hợp khách hàng làm mất thẻ thì sẽ được cấp lại thẻ mới và số lần tích lũy trước đó sẽ bị hủy bỏ.

– Trường hợp khách hàng có nhiều thẻ tích lũy cùng tên trên thẻ thì được phép gộp thẻ khi quy đổi quà tặng.

  1. Thời hạn chương trình Khách hàng thân thiết:

– Chương trình thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022

III. QUI ĐỊNH TÍCH LŨY LẦN LÀM DỊCH VỤ ĐỂ TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT:

– Định nghĩa về lần làm dịch vụ: được tính theo số VIN đến làm dịch vụ thực hiện nhiều công việc sửa chữa khác nhau trong một lần thì được tính là 01 lần làm dịch vụ.

– Khách hàng vào làm BD 1K/BD theo gói BD trả trước hoặc làm DV có thanh toán sẽ được tích lũy 01 dấu trên thẻ tích lũy.
– Số lần tích lũy dựa trên số lần khách hàng vào làm BD 1K, BD theo gói BD trả trước, thanh toán chi phí sửa chữa khi đến làm DV tại Toyota Hùng Vương hoặc Toyota Hùng Vương-Tân Tạo.

– Thẻ có giá trị tích lũy theo tên của khách hàng và có mang xe Toyota vào làm DV, không phân biệt biển số xe.

– Mỗi lượt dịch vụ có thanh toán sẽ được tính là 1 lần tích lũy, khách hàng BD 1K (miễn phí) hoặc BD theo gói BD trả trước cũng được tính là 1 lần tích lũy.

 QUI ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI QUÀ VÀ QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG:

  • Căn cứ vào số lần tích lũy được của khách hàng để qui đổi quà tặng, tương ứng các số lần tích lũy ở 02, 5, 7, 10 lần sẽ có quà tặng tương ứng.
Stt Tên Quà Tặng Số lần DV được đổi quà Ghi Chú
1 Nón Toyota 02  

Quà tặng sẽ được thay đổi tùy theo từng thời điểm với giá trị quà không thay đổi

2 Áo thun Toyota hoặc chai dung dịch + khan lau xe cao cấp. 05
3 Bình giữ nhiệt/ Áo khoác/ Balo 07
4 Vali nhựa (Size 20) 10

 

– Khi khách hàng muốn qui đổi quà tặng, chủ thẻ sẽ cầm theo thẻ tích lũy liên hệ CVDV để được đổi quà. CVDV liên hệ bộ phận Hành Chánh Dịch Vụ để làm thủ tục đổi quà cho khách hàng. Nhân viên Hành Chánh Dịch Vụ sẽ đóng dấu “X” vào Thẻ tích lũy đúng số lần mà khách hàng qui đổi quà, khách hàng ký xác nhận đã nhận quà vào Danh sách và nhận quà tặng.

– Sau khi đổi quà số lần tích lũy tương ứng để đổi quà sẽ bị gạch bỏ và không còn giá trị đổi quà. Số lần tích lũy còn lại vẫn được tiếp tục tích lũy cho lần đổi quà tiếp theo.

QUI ĐỊNH KHÁC:

– Số lần tích lũy năm 2021 chưa đổi quà sẽ được tiếp tục tích luỹ cộng dồn vào năm 2022

– Loại quà tặng sẽ có sự thay đổi tùy thời điểm với giá trị tương đương.

– Quà tặng không được qui đổi thành tiền mặt trong mọi trường hợp.

– Số lần tích lũy không được chuyển nhượng.

– Thẻ tích lũy không có giá trị chuyển nhượng.

– Khách hàng chịu mọi trách nhiệm liên quan đến quyền lợi của Thẻ tích lũy DV của mình.

– Khi chương trình kết thúc những Thẻ tích lũy đủ điều kiện đổi quà vẫn được Toyota Hùng Vương hoặc Toyota Hùng Vương-Tân Tạo thực hiện đổi quà cho khách hàng trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm kết thúc chương trình.

– Chương trình không áp dụng cho các đơn vị bảo hiểm.

Nguồn : https://toyotahungvuong.com.vn/chuong-trinh-khach-hang-than-thiet-toyota-hung-vuong-toyota-tan-tao